சூரிய கருவி கிட்

  • Solar tool kit

    சூரிய கருவி கிட்

    Sunyo solar Solar Panel Crimping Crimper Tool என்பது சூரிய ஆண் மற்றும் பெண் சூரிய தொடர்புகளை க்ரிம்பிங் செய்வதற்கானது, இது கேபிளுக்கு (2.5/4/6 மிமீ2) பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறந்த கையாளுதல், கிரிம்பிங் இன்செர்ட் பிட்களின் எளிதான பரிமாற்றம் மற்றும் நிலைப்படுத்தல் உதவியைச் சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இந்த crimping இடுக்கி ஆதரவாக உண்மைகள் உள்ளன.